Stay Wise to Scams and Lies – Vietnamese

Mánh khóe lừa đảo và thông tin sai lệch nhiều khi có vẻ như thật, nhưng mục đích của chúng là lừa gạt chúng ta. Đừng để bị mắc lừa. Hãy khôn ngoan để tránh mánh khóe lừa đảo và lời dối trá. Tìm hiểu thêm tại www.scamwatch.gov.au.

Bài đăng này còn có bằng: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified)) 繁體中文 (Chinese (Traditional)) العربية (Arabic)