Luôn Sáng suốt trước những Trò Lừa đảo và những Điều Dối trá

Mánh khóe lừa đảo và thông tin sai lệch nhiều khi có vẻ như thật, nhưng mục đích của chúng là lừa gạt chúng ta. Đừng để bị mắc lừa. Hãy khôn ngoan để tránh mánh khóe lừa đảo và lời dối trá. Tìm hiểu thêm tại www.scamwatch.gov.au.

Bản chép lời:

Chúng ta tiếp xúc với thông tin sai lệch mỗi ngày, nhưng đây là cách để quý vị có thể luôn sáng suốt trước những trò lừa đảo và những điều dối trá.

Hãy thận trọng với các thông điệp sai lệch về vắc-xin COVID-19.

Hãy cảnh giác với những khuyến mãi có vẻ tốt đến mức khó có thật.

Đừng tin mọi thứ quý vị thấy trên internet.

Các trò lừa đảo và thông tin sai lệch có thể giống như thật nhưng chúng được tạo ra để đánh lừa tất cả chúng ta…đừng để bị lừa.

Luôn Sáng suốt trước những Trò Lừa đảo và những Điều Dối trá.

Bài đăng này còn có bằng: English (Tiếng Anh) 简体中文 (Tiếng Trung Giản thể) 繁體中文 (Tiếng Trung Phồn thể) العربية (Tiếng Ả Rập)