Stay Wise to Scams and Lies – Vietnamese

Mánh khóe lừa đảo và thông tin sai lệch nhiều khi có vẻ như thật, nhưng mục đích của chúng là lừa gạt chúng ta. Đừng để bị mắc lừa. Hãy khôn ngoan để tránh mánh khóe lừa đảo và lời dối trá. Tìm hiểu thêm tại www.scamwatch.gov.au.

This post is also available in: English (Tiếng Anh) 简体中文 (Tiếng Trung Giản thể) 繁體中文 (Tiếng Trung Phồn thể) العربية (Tiếng Ả Rập)