Thông báo về việc thu thập thông tin cá nhân tại trang mạng

Trang mạng này do Bộ Nội vụ (Bộ) quản lý. Bộ cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý vị theo đúng các nghĩa vụ của chúng tôi theo Các Nguyên tắc Quyền riêng tư của Úc (APP, Australian Privacy Principles) trong Đạo luật về Quyền riêng tư 1988. Các APP quy định cách thức chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân và quyền được xem và chỉnh sửa thông tin đó của quý vị.

Thông tin cá nhân có nghĩa là ‘thông tin hoặc ý kiến của cá nhân đã xác định, hoặc cá nhân có thể xác định một cách hợp lý: thông tin hoặc ý kiến đó có đúng sự thật hay không; và liệu thông tin hoặc ý kiến có được ghi lại dưới dạng hữu hình hay không’.

Ngoài các nghĩa vụ của chúng tôi theo Đạo luật về quyền riêng tư, thông tin chúng tôi lưu trữ cũng có thể phải đáp ứng các điều khoản về bảo mật và không tiết lộ, chẳng hạn như các điều khoản trong Đạo luật Di trú 1958 Đạo luật Lực lượng Biên giới Úc 2015.

Thông báo về bảo mật này cho quý vị biết lý do tại sao chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chúng tôi nhận được thông qua trang mạng của mình và cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó. Trong chính sách bảo mật của Bộ có thêm thông tin về cách thức chúng tôi xử lý thông tin cá nhân và quý vị có thể truy cập tại đây.

Trang mạng này có thể có các dòng liên kết đến các trang mạng khác. Bộ không chịu trách nhiệm về các quy cách thực hành về quyền riêng tư hoặc nội dung các trang mạng đó và không bao gồm trong Thông báo về Bảo mật này.

Tại sao chúng tôi thu thập thông tin của quý vị

Khi thu thập thông tin về cách quý vị sử dụng trang mạng của chúng tôi, chúng tôi có thể cải thiện trang mạng của mình và đem lại trải nghiệm tốt hơn cho quý vị. Ví dụ, chúng tôi có thể biết được rằng thông tin nào được truy cập nhiều nhất và ít nhất, xác định các dòng liên kết bị lỗi và tìm ra các vấn đề như các điểm bị tắc nghẽn.

Quý vị có thể truy cập trang mạng này mà không cần cho chúng tôi biết quý vị là ai hoặc tiết lộ thông tin cá nhân khác, trừ trường hợp quý vị chọn gửi chi tiết liên lạc cho chúng tôi hoặc đóng góp ý kiến.

Cách chúng tôi thu thập thông tin về quý vị

Dữ liệu lượt truy cập trang mạng

Chúng tôi ghi lại thông tin dưới đây khi quý vị truy cập trang mạng của chúng tôi:

 • địa chỉ IP hoặc máy chủ của quý vị
 • ngày và giờ quý vị truy cập trang mạng của chúng tôi
 • loại trình duyệt đã sử dụng
 • hệ điều hành của quý vị (ví dụ: Windows, MAC)
 • tên miền cấp cao nhất của quý vị, chẳng hạn như.com,.gov,.au,.uk
 • địa chỉ của trang mạng giới thiệu (trang mạng quý vị đã truy cập trước đó đã liên kết với trang mạng của chúng tôi, thường là công cụ tìm kiếm)
 • địa chỉ các trang quý vị đã truy cập và các tài liệu quý vị tải xuống
 • thời gian quý vị xem một trang nào đó
 • thời gian cần thiết để truyền tải thông tin cho quý vị.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích thống kê và quản trị hệ thống. Chúng tôi không tìm cách xác định người dùng hoặc các hoạt động duyệt web của họ, ngoại trừ trường hợp cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ khác thực hiện thẩm quyền hợp pháp của họ nhằm mục đích kiểm tra nhật ký máy chủ web internet của chúng tôi để làm công tác điều tra.

Cookies

Trang mạng của chúng tôi, australian-values.gov.au, cài các tệp tin nhỏ (gọi là ‘cookie’) vào máy vi tính của quý vị. Chúng tôi sử dụng cookies để thu thập thông tin về cách quý vị sử dụng trang mạng của chúng tôi, nhưng cũng là công cụ để theo dõi lượt truy cập của quý vị khi quý vị di chuyển giữa các trang khác nhau tại trang mạng của chúng tôi và ghi nhớ các ý thích của quý vị đối với trang mạng.

Quý vị có thể thay đổi cài đặt trình duyệt web của mình để từ chối cookies hoặc nhắc mỗi khi một trang mạng muốn cài cookies vào trình duyệt của quý vị. Tuy nhiên, nếu làm như vậy, quý vị có khi không sử dụng được toàn bộ chức năng của trang mạng này.

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie – cookie phiên và cookie liên tục. Cookie phiên tồn tại trong thời gian ngắn, chỉ sử dụng trong một phiên duyệt web và hết hạn khi quý vị thoát ra khỏi trình duyệt của mình. Cookie liên tục được lưu trữ trên máy vi tính của quý vị, có ngày hết hạn (thường là sau khi kết thúc phiên duyệt web hiện tại) và có thể sử dụng để theo dõi hành vi duyệt web của quý vị khi quý vị quay trở lại trang mạng của chúng tôi.

Thông tin này chỉ được sử dụng để giúp quý vị sử dụng hệ thống trang mạng của chúng tôi hiệu quả hơn, không phải để theo dõi tung tích của quý vị thông qua internet. Các cookie trang mạng chúng tôi sử dụng không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào cả.

Google Analytics

Trang mạng này sử dụng Google Analytics, đây là dịch vụ truyền dữ liệu về lưu lượng truy cập trang mạng đến các máy chủ của Google tại Hoa Kỳ. Google Analytics không xác định người dùng riêng lẻ hoặc liên kết địa chỉ IP của quý vị với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google lưu trữ. Chúng tôi sử dụng các báo cáo do Google Analytics cung cấp để giúp chúng tôi hiểu lưu lượng truy cập trang mạng và việc sử dụng trang mạng.

Khi sử dụng trang mạng này, quý vị đồng ý với việc Google xử lý dữ liệu về quý vị theo cách được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư của Google và cho các mục đích nêu trên. Quý vị có thể chọn không tham gia Google Analytics nếu quý vị tắt hoặc từ chối cookie, tắt JavaScript hoặc sử dụng dịch vụ chọn không tham gia do Google cung cấp.

Email

Nếu quý vị gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi qua email hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi thông qua hình thức ‘liên lạc với chúng tôi’ trên trang mạng này:

 • chúng tôi sẽ ghi lại địa chỉ email của quý vị và bất kỳ thông tin nào khác đã nộp
 • chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích quý vị cung cấp thông tin
 • chúng tôi sẽ không ghi địa chỉ email của quý vị vào danh sách gửi thư trừ trường hợp được quý vị cung cấp thông tin cụ thể cho mục đích đó.

Nếu quý vị không cung cấp cho chúng tôi thông tin ở mức tối thiểu (thường có đánh dấu hoa thị và nói chung là địa chỉ email), chúng tôi có khi không thể hồi đáp quý vị được.

Chúng tôi tiết lộ thông tin của quý vị cho ai

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho bất kỳ người nào khác hoặc bên thứ ba trừ trường hợp:

 • quý vị cho phép chúng tôi làm như vậy
 • được phép hoặc yêu cầu bởi hoặc theo luật của Úc hoặc án lệnh tòa án/tòa tài phán, hoặc
 • đáp ứng một trong những trường hợp ngoại lệ khác trong các APP.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị

Chúng tôi duy trì hàng loạt các biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật và hành chính để giúp bảo vệ thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và lưu trữ. Ví dụ, chúng tôi:

 • đều đặn cập nhật và kiểm tra công nghệ bảo mật của chúng tôi
 • đào tạo nhân viên của chúng tôi về tầm quan trọng của việc duy trì quyền riêng tư và bảo mật thông tin của quý vị.
 • hạn chế quyền truy cập thông tin cá nhân của quý vị cho chỉ các nhân viên được ủy quyền mà thôi.

Muốn biết thêm thông tin về các tiêu chuẩn và các quy định toàn chính phủ, làm kim chỉ nam cho các thủ tục và quy cách thực hiện bảo mật của chúng tôi, vui lòng tham khảo Cẩm nang Bảo mật Thông tin của Chính phủ Úc (ISM) và Khuôn khổ Chính sách Bảo mật (PSPF).

Cách quý vị có thể được xem hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình

Quý vị có thể yêu cầu được xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình theo Đạo luật Tự do tìm biết Thông tin 1982 và Đạo luật Quyền riêng tư. Chính sách Bảo mật của chúng tôi giải thích cách quý vị có thể yêu cầu được xem thông tin cá nhân chúng tôi lưu trữ về quý vị hoặc cách quý vị có thể yêu cầu chỉnh sửa thông tin này.

Mối bận tâm và khiếu nại

Nếu quý vị tin rằng Bộ đã xử lý thông tin cá nhân của quý vị theo cách vi phạm các nghĩa vụ của chúng tôi trong các APP, Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi sẽ giải thích cách thức quý vị có thể khiếu nại và cách thức chúng tôi sẽ giải quyết việc khiếu nại của quý vị.

Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi bằng thế nào

Quý vị có thể tìm chi tiết liên lạc đầy đủ tại trang mạng của Bộ: www.homeaffairs.gov.au

Ngoài ra, quý vị có thể đóng góp ý kiến bằng cách:

Bài đăng này cũng có phiên bản:

Bài đăng này còn có bằng: English (Tiếng Anh) 简体中文 (Tiếng Trung Giản thể) 繁體中文 (Tiếng Trung Phồn thể) العربية (Tiếng Ả Rập)

On Thursday 29 February 2024 the Australian Values Program and its online engagement channels will be closed. We would like to thank everyone who shared their stories or engaged with the Australian Values Program in its three years of operation through the website, X, YouTube, Instagram and Facebook.

The values will continue to hold their place in our diverse and inclusive community through other initiatives, as well as playing an integral part of the visa application process and Australian Citizenship test. For more info visit the Australian Values page.

X