Các Hướng dẫn cho Truyền thông Xã hội về Các Giá trị Úc

Các kênh truyền thông xã hội về Giá trị Úc là nơi dành cho sự thật, tin cậy, và đoàn kết, cho phép các cộng đồng Úc xích lại gần nhau và tăng cường bản sắc quốc gia hòa nhập, cảm giác gắn bó, và tất cả mọi người chúng ta đều trân trọng các giá trị Úc.


Chúng tôi luôn hoan nghênh sự tham gia của cộng đồng trên các kênh của chúng tôi, nhưng phải phù hợp với Các Giá trị Úc. Vì vậy:

  • Hãy tôn trọng, nhã nhặn và chấp nhận sự khác biệt;
  • Không xúi giục, kích động sự hận thù trên cơ sở các đặc điểm cá nhân, bao gồm trên cơ sở sắc tộc, phái tính, tình trạng hôn nhân hay gia đình, tình trạng khuyết tật, khuynh hướng tình dục hay tuổi tác;
  • Không đăng bất cứ điều gì bất hợp pháp;
  • Không đăng bất kỳ điều gì có tính cách lăng mạ, hận thù hoặc có thể bôi nhọ bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào;
  • Không đăng spam, quảng cáo, hoặc trả lời tự động.
  • Chúng tôi muốn các cuộc trò chuyện liên quan đến chủ đề; xin đừng lạc đề.

Những người sử dụng còn đồng ý thêm là:

  • Bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của họ và của những người khách bằng việc không bao gồm các thông tin cá nhân về bản thân hay về những người khác trong các bài đăng của mình (như tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ hay các số điện thoại riêng tư).
  • Nếu bạn vi phạm các điều khoản này của việc sử dụng, chúng tôi có thể:
  • Giấu, xóa, báo cáo hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp cần thiết nào khác đối với các nhận xét không tuân thủ các điều khoản này;
  • Đình chỉ hoặc vĩnh viễn chặn bạn sử dụng các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi.

Bằng việc tham gia trên các kênh của chúng tôi, bạn đã đồng ý tuân theo các hướng dẫn này.

Các Giá trị Úc do Bộ Nội vụ Quản lý (https://www.homeaffairs.gov.au/)

Bài đăng này còn có bằng: English (Tiếng Anh) 简体中文 (Tiếng Trung Giản thể) 繁體中文 (Tiếng Trung Phồn thể) العربية (Tiếng Ả Rập)

On Thursday 29 February 2024 the Australian Values Program and its online engagement channels will be closed. We would like to thank everyone who shared their stories or engaged with the Australian Values Program in its three years of operation through the website, X, YouTube, Instagram and Facebook.

The values will continue to hold their place in our diverse and inclusive community through other initiatives, as well as playing an integral part of the visa application process and Australian Citizenship test. For more info visit the Australian Values page.

X