Vào Harmony Week này, chúng ta đã tiếp xúc với Người Úc Tiêu biểu Toàn Năm tại Queensland cho năm 2021, Bác sĩ Dinesh Palipana OAM

This post is also available in: 简体中文 (Chinese (Simplified)) 繁體中文 (Chinese (Traditional)) العربية (Arabic) Tiếng Việt (Vietnamese)