Tuần lễ Hòa hợp là gì?

Tuần lễ Hòa hợp là thời điểm để ca ngợi điều đó ở Úc – tất cả mọi người đều được bao gồm. Chúng tôi đã hỏi người dân về ý nghĩa của Tuần lễ Hòa hợp đối với họ.

Bản chép lời:

[Jugat Kaur]: Với tôi, hòa hợp nghĩa là – cùng nhau sống hòa bình. 

[Yaseen Hakimi]: Cơ hội bình đẳng.  

[Sadiqa]: Dân chủ. 

[Darran Bevington]: Yêu thương. 

[Crystal Nguyen]: Với tôi, hòa hợp nghĩa là – cộng đồng. 

[Darran Bevington]: Và biến cộng đồng đó thành gia đình của bạn. 

[Sherene Hassan]: Tuần lễ Hòa hợp là về cảm giác hòa nhập, tôn trọng và cảm giác gắn bó cho tất cả mọi người. 

[Jugat Kaur]: Điều quan trọng là tôn vinh sự đa dạng văn hóa của nước Úc, bởi chúng ta đến từ rất nhiều đất nước khác nhau trên thế giới. 

[Bassir Qadiri]: Đó là thế mạnh của chúng ta và làm cho chúng ta liên tục phát triển.  

[Darran Bevington]: Điều quan trọng là chúng ta kỷ niệm Tuần lễ Hòa hợp, bởi tất cả mọi người nên cảm thấy họ thuộc về nơi đây. 

[Derik Lynch]: Muốn tìm hiểu thêm và tham gia, xin bạn truy cập www.harmony.gov.au

Bản sắc chúng ta không xác định bởi chủng tộc, tôn giáo hay văn hóa mà xác định bởi các giá trị chung về tự do, tôn trọng, công bằng và cơ hội bình đẳng. Hãy tìm hiểu thêm về bảy giá trị của Úc và ý nghĩa của chúng.

Tìm hiểu về các giá trị của Úc.

Bài đăng này còn có bằng: English (Tiếng Anh) 简体中文 (Tiếng Trung Giản thể) 繁體中文 (Tiếng Trung Phồn thể) العربية (Tiếng Ả Rập)

On Thursday 29 February 2024 the Australian Values Program and its online engagement channels will be closed. We would like to thank everyone who shared their stories or engaged with the Australian Values Program in its three years of operation through the website, X, YouTube, Instagram and Facebook.

The values will continue to hold their place in our diverse and inclusive community through other initiatives, as well as playing an integral part of the visa application process and Australian Citizenship test. For more info visit the Australian Values page.

X