Sikh Gurdwara Perth (Vietnamese)

Các giá trị của Úc đã được thể hiện trong các cộng đồng chúng ta. Các thiện nguyện viên của tổ chức Sikh Gurdwara Perth chào đón tất cả các thành viên của cộng đồng Úc đến đền thờ của họ để chia sẻ bữa ăn. Họ đã phục vụ 40.000 bữa ăn trong thời gian đại dịch COVID-19 trong năm qua và phục vụ các bữa ăn nóng và đồ uống lạnh cho lính cứu hỏa trong vụ Cháy Rừng Wooroloo năm 2021.

Tìm hiểu thêm về Sikh Gurdwara Perth tại: https://sikhgurdwaraperth.org.au/

Bài đăng này còn có bằng: English 简体中文 (Chinese (Simplified)) 繁體中文 (Chinese (Traditional)) العربية (Arabic)