Sharon Zhai

[Sharon Zhai]: Có một điều về nước Úc là quý vị có tất cả mọi thứ!

Tôi là Sharon Zhai.

Tôi là ca sĩ opera.

Tôi là người Úc nhưng gốc gác của tôi là người Trung Hoa.

Tôi thực sự không cảm thấy mình là thiểu số.

Là những ca sĩ opera, tôi nghĩ công việc của chúng tôi vốn đã mang tính Đa văn hóa.

Biết mình là người Trung Hoa.

Tôi sẽ không cảm thấy cô đơn nếu tôi đang hát ở Úc.

Mọi người đến từ khắp nơi.

Tất cả các Nền Văn hóa và các Sắc tộc đều cảm thấy như đang ở quê hương mình.

Đó là điều tuyệt vời và độc đáo.

Bởi vì mọi người có thể đến từ những nước khác nhau, các tôn giáo khác nhau và nói ngôn ngữ riêng của mình.

Và ở đây có tất cả sự tôn trọng, tự do, một nơi đa văn hóa hoàn hảo để sống.

Bài đăng này còn có bằng: English (Tiếng Anh) 简体中文 (Tiếng Trung Giản thể) 繁體中文 (Tiếng Trung Phồn thể)