Port Adelaide Football Club chứng tỏ “Sức mạnh Vô song” của chương trình này trong Harmony Week

ALIPATE CARLILE – CHƯƠNG TRÌNH SỨC MẠNH LIÊN VĂN HÓA: Chương trình Sức mạnh Liên văn hóa đã bắt đầu, đến nay là năm thứ 5. Thoạt đầu, đây là chương trình 3 tuần lễ với 8 trường học tham gia; giờ đây chương trình này có 17 trường học.

Ngày Hòa hợp và Tuần lễ Hòa hợp thực sự quan trọng bởi vì học sinh là một phần của chương trình thiết kế cách thức để ca ngợi nền văn hóa của riêng các em và của nội bộ nhà trường.

Các em nghĩ ra những bích họa, các em nghĩ ra nhảy múa và ẩm thực – những trụ cột văn hóa đó là điều các em dựa vào.

Các em thực sự hào hứng chia sẻ nền văn hóa của mình với các học sinh khác, đặc biệt là cộng đồng trường học của các em; đây là cách tuyệt vời để mọi người đến với nhau.

TABITHA SAVILLE – CHƯƠNG TRÌNH SỨC MẠNH LIÊN VĂN HÓA: Chương trình này rất tuyệt vời bởi vì chương trình này đi sâu hơn việc học tập ở trường và công việc footy; chúng tôi chỉ nói chuyện với các em về những vấn đề các em gặp phải ở nhà, có thể là trở ngại với bản sắc của các em.

NOHA – TRƯỜNG HỒI GIÁO ÚC ADELAIDE: Tôi nghĩ các cô gái của chúng tôi đã nhận được rất rất nhiều ích lợi, đặc biệt là chương trình này; giống như tạo ra thế bình đẳng cho các em.

NICOLE – TRƯỜNG MOUNT CARMEL: Chương trình này giúp các em thực sự biết đồng cảm với nhau khi tham gia chương trình; các em có cơ hội nghe những câu chuyện của nhau và thực sự hiểu nhau và biết nguồn gốc của các em.

ALLIR ALIIR – CÂU LẠC BỘ FOOTBALL PORT ADELAIDE: Tuần lễ Hòa hợp luôn là một tuần lễ tốt lành.

Tôi đã tham gia vào một sự kiện này ở Sydney – chủ yếu là công nhận người khác và lời nhắn nhủ quan trọng rằng bạn không lẻ loi, bất kể nền văn hóa hay nguồi gốc của bạn, tất cả mọi người đều không lẻ loi

HAMISH HARTLETT – CÂU LẠC BỘ FOOTBALL PORT ADELAIDE: Tôi nghĩ rằng điều thực sự quan trọng đối với mọi người là phải tôn trọng những người có nguồn gốc văn hóa – mỗi người đều có một câu chuyện để kể vì vậy hãy thực sự ủng hộ những người quanh bạn và tuần lễ hòa hợp là thời gian tuyệt vời để suy ngẫm về những câu chuyện đó

ALIPATE CARLILE – CHƯƠNG TRÌNH SỨC MẠNH LIÊN VĂN HÓA: Trong khuôn khổ Chương trình Sức mạnh Liên văn hóa, lễ hội này đã được tổ chức vào cuối tháng 6. Chúng tôi quy tụ tất cả 17 trường lại với nhau và vui chơi lễ hội chín bên.

NOHA: Các em có thể giao tiếp và tiếp xúc với các nền văn hóa khác, các học sinh khác từ các trường khác, nếu không có lẽ các em không có cơ hội để làm điều đó

HỌC SINH: Thực ra tôi đã kết bạn được với rất nhiều người tại lễ hội, mặc dù tôn giáo và văn hóa của chúng tôi khác nhau. Rốt cuộc, điều đó cho bạn thấy rằng tất cả chúng ta là một, tất cả chúng ta đoàn kết và có thể tạo ra sự thay đổi đối với một số điều nhất định.

Bài đăng này còn có bằng: English 简体中文 (Chinese (Simplified)) 繁體中文 (Chinese (Traditional)) العربية (Arabic)