Monica Wilkie – Australian Surf Lifesaver Volunteer (Vietnamese)

Là Người Cứu hộ kỳ cựu gần 20 năm, Monica Wilkie thể hiện các giá trị của nước Úc qua công việc thiện nguyện của mình.

Cô cho biết: “Các phẩm chất mà tôi tự hào nhất về việc là người Úc đó là tinh thần cộng đồng của chúng tôi, tinh thần dám thử sức của chúng tôi, ý thức chăm lo cho bạn hữu… và tất cả những điều đó được thể hiện trong việc trở thành Người Cứu hộ.

“Chúng tôi có lá cờ màu đỏ và vàng biểu tượng này nhưng đằng sau lá cờ màu đỏ và vàng đó, là một đội quân; không quan trọng bạn đến từ đâu, bao giờ bạn cũng có điều gì đó cống hiến cho người.

Hãy tìm hiểu thêm về Người Cứu hộ Úc Châu tại đây: https://sls.com.au

This post is also available in: English (Tiếng Anh) 简体中文 (Tiếng Trung Giản thể) 繁體中文 (Tiếng Trung Phồn thể) العربية (Tiếng Ả Rập)