Ca ngợi các vị anh hùng địa phương trong 20 năm

Những giá trị nào của Úc có ý nghĩa đối với các anh hùng địa phương của chúng ta?

Để kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Vị anh hùng Địa phương của Úc, chúng tôi đã  phỏng vấn năm Vị anh hùng Địa phương của chúng ta rằng giá trị nào của Úc là quan trọng nhất đối với họ. Hãy nghe Shanna Whan, Saba Abraham, Luke Ferguson, Rebecca Forrest và Craig Hollywood nói về tầm quan trọng của lòng nhân ái đối với người gặp khó khăn, lòng đồng cảm và bình đẳng. 

Bản chép lời: 

[Craig Hollywood]: Điều quan trọng là chúng ta có lòng thương cảm với những người trong cộng đồng đang cần giúp đỡ. Có nhiều người ngoài kia đang cần sự kết nối tích cực. Phụ nữ trải qua bạo hành gia đình, thanh thiếu niên có nguy cơ, những người trong cộng đồng sống trong cảnh vô gia cư. 

[Rebecca Forrest]: Lòng thương cảm là một giá trị  rất quan trọng – trong việc thực sự quan tâm đến cộng đồng, bằng cách lắng nghe họ và thấu hiểu họ, tôi có thể khuyến khích mọi người nâng cao quyền hạn và sức mạnh và lòng can đảm. 

[Luke Ferguson]: Điều rất quan trọng là chúng ta thể hiện sự đồng cảm không chỉ với thanh thiếu niên, mà với tất cả mọi người bạn gặp. Bạn biết đấy, những người đang trải qua thời gian khốn khó và có những người có thể kém may mắn hơn bạn. Bạn đối xử với họ một cách tôn trọng và thông cảm rồi xã hội của húng ta sẽ là một nơi đàng hoàng, tốt đẹp hơn nhiều. 

[Saba Abraham]: Thể hiện lòng thương cảm là rất quan trọng với phụ nữ tị nạn, bởi vì họ đã có những trải nghiệm rất đau thương. Việc này còn mang lại cho họ hi vọng vào tương lai.   

[Shanna Whan]: Đối với tôi, giá trị quan trọng nhất trên tất cả là không phân biệt đối xử. Và tôi nghĩ  giống như nhiều người mà đã trải qua không biết bao nhiêu lần bị phân biệt đối xử chỉ vì tôi không thể có con, và do tôi không biết uống bia rượu và do tôi đã không sống theo khuôn mẫu, tôi đã bị phân biệt đối xử trong chính cộng đồng của mình trong nhiều năm. Và tôi nghĩ, tôi nghĩ tất cả chúng ta có thể làm những điều nhỏ bé, đơn giản như không phân biệt đối xử với tất cả bạn bè của chúng ta. Bất kể họ sống theo khuôn mẫu nơi nào, hoặc ở đâu, hoặc ‘khuôn mẫu’ nào họ sống theo hay không sống theo. Đừng phân biệt đối xử. Hãy chấp nhận những khác biệt. Khi bạn suy nghĩ thoáng hơn một chút và thực hành  điều trên, bạn thực sự đang làm cho ai đó cảm thấy được yêu thương và trân trong cộng đồng và đó là điều tốt đẹp bạn có thể làm cho một ai đó.

Bản sắc chúng ta không xác định bởi chủng tộc, tôn giáo hay văn hóa mà xác định bởi các giá trị chung về tự do, tôn trọng, công bằng và cơ hội bình đẳng. Hãy tìm hiểu thêm về bảy giá trị của Úc và ý nghĩa của chúng.

Tìm hiểu về các giá trị của Úc.

Bài đăng này còn có bằng: English (Tiếng Anh) 简体中文 (Tiếng Trung Giản thể) 繁體中文 (Tiếng Trung Phồn thể) العربية (Tiếng Ả Rập)