Jamie Pi

[Jamie Pi]: Đến một đất nước xa lạ,không nói được ngôn ngữ ở đây,tôi vô cùng muốn trở nên gắn bó với nơi này.

Trở thành cầu thủ bóng bầu dục có lẽ là sự kiện lớn nhất xảy ra trong cuộc đời tôi.

Chỉ một mình tôi biết là tính cách của tôi rất khác bởi vì hai nền văn hóa trong tôi.

Càng sống lâu và càng trải nghiệm nhiều,tôi càng thấy việc xác định rõ mình là ai càng ít quan trọng.

Tôi muốn thấy mọi người tôn vinh sự khác biệt và sự thấu hiểu.

Nền văn hóa của chúng ta khuyến khích mọi người thử sức mình và nền văn óa của chúng ta bao dung với những người muốn thử sức mình.

Đó là cách chúng ta xác định chúng ta là ai với tư cách là một quốc gia.

Chúng ta dang rộng vòng tay giúp đỡ những người mới đến và chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì có thể trong khả năng của mình để họ trở thành một phần trong chúng ta.

Bài đăng này còn có bằng: English (Tiếng Anh) 简体中文 (Tiếng Trung Giản thể) 繁體中文 (Tiếng Trung Phồn thể)