Jack Gaff – Australian Volunteer Firefighter (Vietnamese)

Các tình nguyện viên của chúng tôi giúp tăng cường sự gắn kết xã hội của nước Úc. Jack Gaff là một trong nhiều người lính cứu hỏa tình nguyện đã làm việc không mệt mỏi để giữ an toàn cho các cộng đồng trong các vùng South Coast và Southern Highland, New South Wales trong các trận cháy rừng 2019-2020. Jacks cho biết việc giúp đỡ cộng đồng của anh ấy mang lại cho anh ấy có ý thức mục đích cao cả hơn.

Tìm hiểu thêm về công việc quan trọng mà các chiến sĩ cứu hỏa làm tại đây: https://www.rfs.nsw.gov.au/

This post is also available in: English (Tiếng Anh) 简体中文 (Tiếng Trung Giản thể) 繁體中文 (Tiếng Trung Phồn thể) العربية (Tiếng Ả Rập)