Hiệp hội người Úc gốc Ấn Nam Úc

Mỗi năm, Hiệp hội người Úc gốc Ấn Nam Úc sử dụng lễ hội Mela để quy tụ các cộng đồng người Úc gốc Ấn và cộng đồng rộng lớn hơn, tạo điều kiện cho bình đẳng, chủ nghĩa liên văn hóa và kết nối. 

Bản chép lời: 

[Niraj Pandya]: Hòa đồng, không chỉ giữ hạnh phúc cho riêng mình, lan tỏa hạnh phúc đến tất cả những người khác cũng là điểm chung giữa văn hóa Ấn Độ và các giá trị và văn hóa Úc rộng lớn hơn.  

[Priya Premkumar]: Mục đích chính, mục tiêu chính của IAASA, là quảng bá văn hóa Ấn Độ cho người Ấn Độ và cho cả các cộng đồng địa phương, các cộng đồng Úc.  

[Niraj Pandya]: IAASA là một trong những tổ chức không phân biệt về tôn giáo hay bạn thuộc tiểu bang nào hay bạn nói ngôn ngữ nào.  

[Trimann Gill]: Nếu bạn từng đến bất kỳ sự kiện nào của chúng tôi, bạn có thể thấy mọi người từ các văn hóa khác cũng tham dự sự kiện này.  

[Niraj Pandya]: Mela là lễ hội miễn phí của Ấn Độ dành cho tất cả mọi người ở đây tại Nam Úc.  

[Trimann Gill]: IAASA Mela đang mở rộng mỗi năm. Tôi nghĩ nó đã có ở đây được 28 năm rồi. IAASA Mela bắt đầu với khoảng 100 người. Và bây giờ, nếu bạn nói chúng tôi đang tụ họp, có tới 20.000 người tham dự Mela trong hai ngày. Chúng tôi cố gắng mời tất cả các tiểu bang tham gia. Mỗi và mọi văn hóa đều được đại diện ở đó. Nếu bạn tham gia Mela trong hai ngày, bạn có thể thấy mọi thứ về Ấn Độ ở đó.  

[Niraj Pandya]: Vì vậy, Mela thúc đẩy chủ nghĩa liên văn hóa và chủ nghĩa đa văn hóa. Trước đây, chúng tôi đã có một số buổi biểu diễn của các cộng đồng đa văn hóa khác.  

[Priya Premkumar]: Chúng tôi muốn quảng bá văn hóa và truyền thống của chúng tôi đến cộng đồng rộng lớn hơn. Và họ cũng làm như vậy với chúng tôi và việc này mang lại cho chúng tôi rất nhiều niềm hạnh phúc. 

“Các cộng đồng vững hơn nhờ có kết nối.”

Chúng tôi đã nói chuyện với Hiệp hội người Úc gốc Ấn ở Nam Úc về cách họ hỗ trợ các cộng đồng Nam Úc trong các vụ cháy rừng năm 2019–2020. 

Bản chép lời: 

[Niraj Pandya]: Chúng tôi nói về việc xích lại gần nhau. Chúng tôi nói về việc tôn vinh sự đa dạng. Chúng tôi nói về việc tôn vinh sự hòa nhập. Và tôi nghĩ những gì IAASA làm đang đưa, không chỉ cộng đồng Ấn Độ, mà cả cộng đồng Úc rộng lớn hơn xích lại gần nhau để chia sẻ về sự đa văn hóa đó và đất nước tuyệt vời mà chúng tôi sống ở đây tại Úc.  

[Trimann Gill]: Chúng tôi là người Ấn Độ nhưng bây giờ chúng tôi là một phần của nước Úc và tất cả những người là công dân Úc có thể đã đến từ những quốc gia khác. Họ như anh, chị em của chúng tôi, và chúng tôi hỗ trợ họ.  

[Niraj Pandya]: Và tôi nghĩ sự kết nối đó thực sự đang giúp rất nhiều người Ấn Độ hòa nhập vào cộng đồng Úc rộng lớn hơn vì họ thấy rằng, khi họ đứng lên, có những người khác từ các cộng đồng khác đứng lên sát cánh bên họ để làm mọi việc, để tạo ra sự thay đổi đó, để làm cho cuộc sống của ai đó tốt đẹp hơn.  

[Trimann Gill]: Chúng tôi đã quyên góp được khoảng 5.000 đô-la từ mọi người để cứu trợ trong trận cháy rừng. Và ngoài ra, chúng tôi cũng như nhiều thiện nguyện viên khác, đã đến Đảo Kangaroo để làm việc thiện nguyện. Khi chúng tôi tìm đến với mọi người và kêu gọi rằng lúc này Nam Úc cần sự giúp đỡ, cộng đồng của chúng tôi đã đứng lên và làm bất cứ điều gì có thể để quyên góp tiền.   


© Frankie Films 2021 made under licence

Bản sắc chúng ta không xác định bởi chủng tộc, tôn giáo hay văn hóa mà xác định bởi các giá trị chung về tự do, tôn trọng, công bằng và cơ hội bình đẳng. Hãy tìm hiểu thêm về bảy giá trị của Úc và ý nghĩa của chúng.

Tìm hiểu về các giá trị của Úc.

Bài đăng này còn có bằng: English (Tiếng Anh) 简体中文 (Tiếng Trung Giản thể) 繁體中文 (Tiếng Trung Phồn thể) العربية (Tiếng Ả Rập)

On Thursday 29 February 2024 the Australian Values Program and its online engagement channels will be closed. We would like to thank everyone who shared their stories or engaged with the Australian Values Program in its three years of operation through the website, X, YouTube, Instagram and Facebook.

The values will continue to hold their place in our diverse and inclusive community through other initiatives, as well as playing an integral part of the visa application process and Australian Citizenship test. For more info visit the Australian Values page.

X