Harmony Week Series – A message from the Governor-General

Úc là một trong những xã hội đa văn hóa nhất trên trái đất, gồm những người đến từ mọi nơi trên thế giới.

Chúng ta có nguồn gốc khác nhau, kinh nghiệm khác nhau và văn hóa khác nhau, nhưng chúng ta là một quốc gia và tất cả chúng ta đều là người Úc.

Sự đa dạng của chúng ta là một trong những sức mạnh lớn nhất của chúng ta.

Tuần lễ Hòa hợp là dịp tôn vinh sự đa dạng của chúng ta, là cơ hội để nhận ra rằng chúng ta ở tình trạng tốt nhất khi chúng ta hòa nhập, tôn trọng lẫn nhau và tôn vinh sự thật rằng tất cả mọi người đều có thể là một phần của đất nước tuyệt vời của chúng ta.

Dù gặp giáp mặt trực tiếp hay qua mạng internet, Linda và tôi đều có cơ hội gặp gỡ những người Úc xuất sắc mỗi ngày.

Chúng tôi vinh dự được chứng kiến hoặc tìm hiểu về những hành động bác ái và tử tế vô cùng, đồng thời chúng tôi nhìn thấy và nghe về những tấm gương đáng kinh ngạc về tinh thần cộng đồng và lòng phục vụ quên mình.

Những người thực hiện những việc này đều khác nhau; họ có hoàn cảnh khác nhau và có trải nghiệm khác nhau.

Chúng ta nên tôn vinh sự đa dạng đó trong Tuần lễ Hòa hợp và mỗi tuần, và nhận ra rằng chính nhờ sự khác biệt và các giá trị chung của chúng ta mà chúng ta là người Úc.

Bây giờ tôi có một số bài tập về nhà làm cho quý vị trong Tuần lễ Hòa hợp. Tuyên dương Công trạng Úc (Order of Australia) là hệ thống những người xuất sắc của quốc gia chúng ta, qua đó chúng ta công nhận thành tích và công sức phục vụ cộng đồng.

Bất kỳ ai cũng có thể đề cử một người khác để họ được xem xét và tất cả người Úc, bất kể nguồn gốc hoặc lĩnh vực họ tham gia, đều hội đủ điều kiện.

Hầu hết người được tuyên dương đều coi mình là người bình thường, họ không giơ tay lên để được công nhận, nhưng họ xứng đáng được công nhận và được ca ngợi.

Tất cả chúng ta đều biết những người như vậy; Tôi cần quý vị đề cử họ để chúng ta, với tư cách là một quốc gia, có thể nói rằng ‘làm tốt lắm’ và ‘cảm ơn’.

Hãy truy cập trang mạng www.gg.gov.au để tìm hiểu cách quý vị có thể đề cử người khác trong cộng đồng quý vị.

This post is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified)) 繁體中文 (Chinese (Traditional)) العربية (Arabic)