Thông điệp của Tổng Toàn quyền | Tuần lễ Hòa hợp

[Governor-General, David Hurley]: Harmony Week này, chúng tôi chia sẻ lời nhắn nhủ của cựu Tướng lãnh David Hurley AC DSC (Đã nghỉ hưu), Ngài Tổng Toàn quyền Liên bang Úc.

Truy cập www.harmony.gov.au để tìm hiểu về các tài liệu hoặc xem một trong nhiều sự kiện công cộng diễn ra ở gần bạn.

Bài đăng này còn có bằng: English (Tiếng Anh) 简体中文 (Tiếng Trung Giản thể) 繁體中文 (Tiếng Trung Phồn thể) العربية (Tiếng Ả Rập)