Chiaka Moneke | Tuần lễ Hòa hợp

[Emma]: Xin chào Chiaka, rất vui được gặp chị. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã mời tôi đến ngôi nhà xinh đẹp của mình.

[Chiaka]: Cảm ơn chị.

[Emma]: Hãy kể cho tôi nghe về công việc mà chị đang làm trong cộng đồng của mình.

[Chiaka]: Công việc tôi làm là hỗ trợ những phụ nữ đang trải qua bạo hành gia đình, để nhận được sự hỗ trợ và sự giúp đỡ mà họ cần. Một phần công việc của tôi còn là nâng cao nhận thức trong cộng đồng. điều thực sự quan trọng là một phụ nữ, hay bất kỳ ai, cảm thấy tự tin để bước ra cộng đồng và nói, “Nghe này, đây là những gì đang xảy ra. Tôi cần sự hỗ trợ của bạn, tôi cần sự giúp đỡ của bạn.”

Chị biết đấy, bạo hành gia đình xảy ra và chúng ta phải giải quyết nó. chúng ta không thể che đậy nó mãi với điệp khúc “đó không phải là việc của tôi”, nó thực sự là điều có ảnh hưởng đến chúng ta với tư cách là một cộng đồng và chúng ta cần tạo ra một môi trường mang tính chào đón và thân thiện để mọi người nói về những vấn đề này.

[Emma]: Những giá trị nào của Úc mà chị thực sự tán dương?

[Chiaka]:  Bình đẳng. Cơ hội công bằng. Khả năng để mọi người trở thành người mà họ lựa chọn. Tất cả đều bắt nguồn từ sự tôn trọng. Một khi chúng ta tôn trọng lẫn nhau, mọi thứ khác bắt nguồn từ đó.

[Emma]: Vâng.

[Chiaka]: Và có cơ hội bình đẳng, không phân biệt giới tính, giới phái, tuổi tác, khuynh hướng xã hội, khuynh hướng tôn giáo, được sống như con người mà chị muốn trở thành và lựa chọn con đường riêng của chính mình.

[Emma]: Tôi nghĩ nếu chị có thể dạy ai đó rằng vẫn có hy vọng bên ngoài hoàn cảnh mà họ đang trải qua, và nếu chị có thể mang điều đó đến cho họ. Ý tôi là điều đó thật tuyệt vời. Thực sự là rất tuyệt vời.

[Chiaka]: Chị biết họ nói gì không. Ngày mai sẽ luôn luôn tốt đẹp hơn ngày hôm qua hay ngày hôm nay.

[Emma]: Luôn luôn.

[Chiaka]: Và đó là hy vọng. Một khi chị có được điều đó, tôi nghĩ chị có thể chinh phục bất cứ điều gì.

[Emma]: Chị muốn gửi đến mọi người dân Úc thông điệp gì trong Tuần lễ Hòa hợp này?

[Chiaka]: Tất cả chúng ta đều có một cái gì đó để đóng góp cho đất nước Úc xinh đẹp này, và tất cả chúng ta đều có  những cách riêng của mình để làm điều đó.

Tôi hy vọng chúng ta tiếp tục làm như vậy, để xây dựng một nước Úc xinh đẹp.

Chúng ta là một.

[Emma]: Chúng ta là một.

[Chiaka]: Chúng ta là mọi người.

[Emma]: Chúng ta là mọi người.

[Chiaka]: Và chúng ta là người Úc.

[Emma]: Chúng ta là người Úc.

Bài đăng này còn có bằng: English (Tiếng Anh) 简体中文 (Tiếng Trung Giản thể) 繁體中文 (Tiếng Trung Phồn thể) العربية (Tiếng Ả Rập)

On Thursday 29 February 2024 the Australian Values Program and its online engagement channels will be closed. We would like to thank everyone who shared their stories or engaged with the Australian Values Program in its three years of operation through the website, X, YouTube, Instagram and Facebook.

The values will continue to hold their place in our diverse and inclusive community through other initiatives, as well as playing an integral part of the visa application process and Australian Citizenship test. For more info visit the Australian Values page.

X