Tôn vinh các Giá trị Úc của chúng tôi

Cùng nhìn lại một số câu chuyện đầy cảm hứng về những người Úc sống theo các giá trị cốt lõi của đất nước chúng ta. Hãy theo dõi những câu chuyện hay hơn nữa trong năm 2022. 

Bản chép lời: 

[Kathleen Quan Mane]: Các giá trị quan trọng đối với tôi là – sự công bằng cho tất cả mọi người, quyền tự do ngôn luận. 

[Monica Wilkie]: Ý thức cộng đồng của chúng ta, cảm nhận của chúng ta về việc được thử sức mình và chăm lo cho bạn bè của mình. 

[Nehchal Singh]: Quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Đối xử với mọi người với sự tôn trọng và nhân phẩm và nhìn chung mang lại cho mọi người cơ hội bình đẳng bất kể nguồn gốc của họ. 

[Brendan Pang]: Lớn lên ở Úc, tôi đã khá vinh dự có được nhiều trải nghiệm – Tôi đã có thể được đi học ở những trường thực sự tốt, có cơ hội được học tập ở trường đại học. Hơn thế nữa, xây dựng doanh nghiệp của riêng mình và được kết nối khá tốt trong cộng đồng nơi tôi đang sống. 

[Jamie Pi]: Chúng ta với tư cách là một quốc gia xây dựng nền tảng, tạo cơ hội cho mọi người thành công. Mang lại cho bạn sự tự do để theo đuổi những gì bạn muốn. 

[Sikh Gurdwara]: Ồ, tôi thích mọi thứ về việc mình là người Úc. Sự tự do chúng ta có ở đây, cơ sở vật chất chúng ta có ở đây, Tôi không thể có được những thứ này ở Ấn Độ, vì vậy, tôi rõ ràng thích việc mình là một người Úc. 

[Monica Wilkie]: Cho dù bạn là nam, nữ, sắc tộc gì, bạn xuất thân từ nguồn gốc nào …là một nhân viên cứu hộ thuỷ nạn, đại dương không phân biệt đối xử và chúng tôi cũng vậy. 

[Sarah Loh]: Đó là điều tuyệt vời nhất về nước Úc, đó là tất cả mọi người đều bình đẳng …đó là điều khiến tôi cảm thấy gắn bó. 

[Dr Fahad Ashraf]: Tôi yêu tinh thần cộng đồng ở Úc và tôi rất vui là một phần của nó. 

[Jamie Pi]: Nền văn hóa của chúng ta khuyến khích mọi người thử sức mình, điều đó củng cố những gì chúng ta có với tư cách là một quốc gia. 

[Kathleen Quan Mane]: Mọi người đều được công bằng. Mọi người đều có cơ hội như nhau. Việc có tiếp nhận nó hay không là tuỳ ở bạn.

Bài đăng này còn có bằng: English (Tiếng Anh) 简体中文 (Tiếng Trung Giản thể) 繁體中文 (Tiếng Trung Phồn thể) العربية (Tiếng Ả Rập)

On Thursday 29 February 2024 the Australian Values Program and its online engagement channels will be closed. We would like to thank everyone who shared their stories or engaged with the Australian Values Program in its three years of operation through the website, X, YouTube, Instagram and Facebook.

The values will continue to hold their place in our diverse and inclusive community through other initiatives, as well as playing an integral part of the visa application process and Australian Citizenship test. For more info visit the Australian Values page.

X