Brindha Punneyalingam

Brindha là giáo viên trung học người Úc gốc Tamil thế hệ thứ hai tại trường công lập Girraween, trường này có hơn 90% học sinh nói tiếng Hindi và Tamil. Nhờ kinh nghiệm của bản thân, cô Brindha hiểu cách dẫn dắt học trò trong lớp mình – khuyến khích các em hãnh diện về bản sắc Úc của mình, đồng thời tôn vinh và ghi nhớ di sản, nguồn gốc hoặc văn hóa gia đình của các em.

Bản chép lời: 

[Brindha Punneyalingam]: Trường Công Girraween nằm ở phía Tây Sydney. Hầu hết học sinh nói tiếng Anh và một ngôn ngữ thứ hai. Các em hoặc là di dân thế hệ thứ hai hoặc là di dân thế hệ thứ nhất. Trường chúng tôi có dạy các ngôn ngữ cộng đồng vì vậy, có các giáo viên để dạy các nội dung thông qua việc dạy song ngữ. Đối với chúng tôi, học ngôn ngữ có liên quan đến bản sắc nhiều hơn. 

Vì vậy, mặc dù bạn vẫn có thể có nền tảng văn hoá khác nhau như Tamil, hay tôn giáo, chúng tôi cố gắng và thực sự thúc đẩy để đảm bảo rằng chúng ta nuôi dưỡng một bản sắc Úc mang tính hoà đồng hơn thông qua việc sử dụng tiếng Anh. 

Cha mẹ tôi đến Úc vào năm 1995. Bố tôi có thể nói tiếng Anh. Nhưng mẹ tôi không nói được tiếng Anh. Chúng tôi đã học tiếng Tamil bởi vì chúng tôi cần trò chuyện với mẹ. Vì vậy, tôi có thể nói, nhưng chất giọng thì luôn khác một chút, kiểu như nói tiếng Tamil với giọng Úc.

Khi chúng tôi khuyến khích trẻ em hoặc người lớn nói được nhiều thứ tiếng thì rõ ràng đó là nền tảng để trở nên bao dung hơn. Chúng tôi nhận thấy cố gắng cho các em hiểu rằng bạn học tiếng Tamil sẽ không làm cho bạn ít mang bản sắc của người Úc hơn. Bởi vì các em đến với những quan niệm hạn hẹp về việc là một người Úc và những quan niệm hạn hẹp về việc là người Tamil, hoặc có thể là bất cứ điều gì.

Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng nói rằng những quan niệm đó không còn tồn tại nữa và chúng ta đang sống trong một vòng khép kín mà chúng ta cần phải phá vỡ và hoà nhập hơn và thực ra tất cả chúng ta chỉ là một.

Bài đăng này còn có bằng: English (Tiếng Anh) 简体中文 (Tiếng Trung Giản thể) 繁體中文 (Tiếng Trung Phồn thể) العربية (Tiếng Ả Rập)