Các Giá trị Úc


Các giá trị của Úc là cơ sở cho sự thành công của chúng ta như một nền dân chủ tự do và một xã hội đa văn hóa bất phân biệt. 

Nếu muốn biết thêm về những Giá trị mà chúng ta như một quốc gia cùng chia sẻ – xin quý vị nhấp chuột vào đây để đọc Bản Tuyên bố về Giá trị Úc.

Bài đăng này còn có bằng: English (Tiếng Anh) 简体中文 (Tiếng Trung Giản thể) 繁體中文 (Tiếng Trung Phồn thể) العربية (Tiếng Ả Rập)