Director of the Australian War Memorial | Ngày ANZAC

[Matt Andersin PSM]: Ngày Anzac là ngày chúng ta kỷ niệm cuộc đổ bộ của Quân đoàn Úc và New Zealand  lên bán đảo Gallipoli. Nhưng đó là ngày chúng ta kỷ niệm những điều tuyệt vời về nước Úc. Và những điều tuyệt vời về nước Úc là sự đa dạng của chúng ta, là một xã hội phong phú của nước Úc. Bạn biết đó, lòng trung thành được dệt lẫn, tính sắc tộc được dệt chung, điều đó làm nên nước Úc ngày hôm nay. Người dân chúng ta đến từ nhiều nguồn gốc sắc tộc khác nhau. Chúng ta có người Úc gốc Hoa, và chúng ta có người Úc gốc Hindu, và chúng ta có người Úc gốc Sikh. Và chúng ta có người Úc gốc Do thái. Đây là những câu chuyện cần được kể, và chúng ta giàu mạnh hơn khi kể những câu chuyện này. Chúng ta giàu mạnh hơn vì có những câu chuyện này trong câu chuyện Anzac và nhớ đến những câu chuyện này trong Ngày Anzac, vì đó là chúng ta như một quốc gia.

Tôi nghĩ giá trị tốt đẹp nhất được thể hiện trong tinh thần Anzac là tính bộc trực, hay thật thà. Và nó nói lên tính cách Úc  độc đáo của việc chỉ kể câu chuyện đúng như thế, đúng với sự thật. Và bất kỳ khi nào tôi gặp một người Úc, ở bất kỳ đâu tôi gặp một người Úc, đều có chất cởi mở. Và tôi nghĩ đó là những gì thể hiện ra mỗi khi bạn  gặp một người Úc ở bất kỳ đâu trên thế giới. những phẩm chất đó sáng hiện ra.

Những thứ mà người Úc trân trọng sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng chúng ta trở thành một quốc gia giàu có hơn vì có nhiều nền văn hóa hơn trong đất nước của chúng ta, Tôi nghĩ các nền văn hóa của chúng ta sẽ thay đổi ít nhiều, nhưng tôi nghĩ nhất định những thứ mà chúng ta trân trọng; nền dân chủ nghị viện, tính nghiêm minh của pháp luật, quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tôn giáo. Những thứ đó là tuyệt đối và sẽ không thay đổi.

Đài Tưởng niệm Chiến tranh của Úc. Đó là nơi mọi người có thể tới và họ có thể nhìn vào những gì thật sự tuyệt vời về nước Úc. Họ có thể biết về hai triệu phụ nữ và nam giới những người đã mang quân phục quốc gia suốt trăm năm qua. Và họ có thể hiểu tại sao những người này đã đặt việc phụng sự lên trên bản thân. Vì vậy đối với tôi, Đài Tưởng niệm Chiến tranh Úc là cơ hội để mọi người tới và hiểu về việc là người Úc thật sự nghĩa là thế nào,  và để suy ngẫm về những người đã trả cái giá cao nhất.

Bài đăng này còn có bằng: English (Tiếng Anh) 简体中文 (Tiếng Trung Giản thể) 繁體中文 (Tiếng Trung Phồn thể) العربية (Tiếng Ả Rập)

On Thursday 29 February 2024 the Australian Values Program and its online engagement channels will be closed. We would like to thank everyone who shared their stories or engaged with the Australian Values Program in its three years of operation through the website, X, YouTube, Instagram and Facebook.

The values will continue to hold their place in our diverse and inclusive community through other initiatives, as well as playing an integral part of the visa application process and Australian Citizenship test. For more info visit the Australian Values page.

X