Các giá trị của Úc: Nhìn lại một năm

Năm ngoái, chúng tôi trò chuyện với một số người Úc đáng nể về ý nghĩa của việc là người dân Úc.

Bản chép lời:

[Jacqueline Auhl]: Điều tôi yêu thích là không chỉ có một cách để là người Úc. Cả nước có hơn 25 triệu người và điều đó nghĩa là có hơn 25 triệu cách để là người Úc.

[Beny Aterdit Bol OAM]: Là người Úc chủ yếu là về sự hòa nhập, hòa nhập xã hội, các giá trị dân chủ, tầm quan trọng của sự tôn trọng.

[Ali Kadri]: Tôi nghĩ, với tôi, là người Úc nghĩa là tham gia vào cộng đồng trong một đất nước tôn trọng, chấp nhận và tôn vinh sự đa dạng.

[Monique Crossling]: Chúng ta có một cộng đồng thịnh vượng, hùng mạnh, đa dạng, đa văn hóa.

[Bassir Qadiri]: Đó là điều tôi yêu thích về nước Úc, về việc là người Úc. Điều đó nghĩa là đóng góp lại cho cộng đồng để hỗ trợ lẫn nhau.

[Ree Ali]: Tôi nhận thấy nước Úc là nơi mọi người sẵn lòng giúp đỡ khi ai đó gặp khó khăn. Cách mà mọi người xích lại gần nhau và giúp đỡ lẫn nhau thật là tuyệt vời.

[Sarah Loh]: Một phần của văn hóa Úc mà tôi yêu thích nhất là tình bạn. Khi kết bạn qua một hoạt động như thể thao – không có gì tuyệt vời hơn cảm giác bạn thuộc về nơi này.

[Amran Ibrahim]: Điều thực sự tuyệt vời về nước Úc là quyền tự do tôn giáo.Việc đó giúp bạn duy trì được niềm tin cốt lõi không làm mất bản sắc của mìnhnhưng đồng thời vẫn là người Úc.

[Học sinh]: Hầu hết nước Úc là nơi rất đa văn hóa và bao dung, và tôi nghĩ là chúng ta cần thể hiện những giá trị đó.

[Sarah Loh]: Không quan trọng bạn đến từ đâu, niềm tin của bạn là gì – hãy cứ thử sức mình.

[Gabrielle Wang]: Một khi đã hiểu, một khi đã có nơi để gặp gỡ, thì tất cả các rào cản sẽ không còn nữa. Tất cả chúng ta cần cảm thấy gắn bó với đất nước của mình – nước Úc là vậy đó.

Bản sắc chúng ta không xác định bởi chủng tộc, tôn giáo hay văn hóa mà xác định bởi các giá trị chung về tự do, tôn trọng, công bằng và cơ hội bình đẳng. Hãy tìm hiểu thêm về bảy giá trị của Úc và ý nghĩa của chúng.

Tìm hiểu về các giá trị của Úc.

Bài đăng này còn có bằng: English (Tiếng Anh) 简体中文 (Tiếng Trung Giản thể) 繁體中文 (Tiếng Trung Phồn thể) العربية (Tiếng Ả Rập)