Vào Harmony Week này, chúng ta đã tiếp xúc với Người Úc Tiêu biểu Toàn Năm tại Queensland cho năm 2021, Bác sĩ Dinesh Palipana OAM

This post is also available in: English (英语) 繁體中文 (繁体中文) العربية (阿拉伯语) Tiếng Việt (越南语)